Foto: Eliza Kajanus

Välkommen till Ulla och Tomas Larssons hemsida!

Vi började med Borderterrier 1975 och har haft uppfödning sedan 1978. Vår inriktning på uppfödningen är att få fram bra grythundar med en sund exteriör. För oss är Borderterriern först och främst en jakthund, men också världens bästa kamrat i alla lägen.

Vi jagar med alla våra hundar, mest i gryt, men även på drev och vid eftersök.
Våra avelshundar är samtliga jaktmeriterade och med minst excellent med ck utställning. På senare år tävlar Ulla i rallylydnad med hundarna. Alla våra hundar bor med oss som familjemedlemmar.

Under årens lopp har vi fått en hel del bruksuppfödarpris från såväl SKK som Grythundklubben och Borderterriersällskapet. Vi har även fått Terrierklubbens uppfödarmedalj och 1999 fick vi som kronan på verket Hamiltonplaketten.

Vi har till dags dato fött upp drygt 80 grytmeriterade borderterrier varav 44 är grytchampions.

Ulla & Tomas Larsson
Munkbyn 104, 841 77 Torpshammar

Mobil 070-576 49 90 Tomas eller 070-131 99 86 Ulla
Epost: ottercap51@gmail.com eller ottercap53@gmail.com


© Ulla Larsson 2021, uppdaterat: 2023-12-21